Strona w przebudowie..

Teslametr RX - 25

Wektorowy teslametr hallotronowy typ RX-25b

Przyrząd mierzy indukcję pola magnetycznego jednocześnie wzdłuż trzech wzajemnie
prostopadłych osi. Wynik pomiaru przedstawia wartość pola wzdłuż dowolnej z tych osi, a także moduł wektora indukcji B.

Teslametr może mierzyć zarówno składową stałą (DC) jak i zmienną (AC) pola magnetycznego o częstotliwości 20 Hz - 20 kHz. Teslametr jest wyposażony w port szeregowy RS 232 oraz – w trybie pomiaru AC - wyjście analogowe napięcia, proporcjonalne do mierzonego pola. Jako czujniki pomiarowe wykorzystano wysokiej jakości miniaturowe hallotrony wykonane w technologii GaAs.

W celu zwiększenia precyzji pomiaru zastosowano cyfrową obróbkę sygnału pomiarowego
oraz dynamiczną i temperaturową korekcję wskazań sondy.

Dane techniczne:

 • Tryby pomiaru:
  • Zakresy DC, AC ( 20 Hz - 20 kHz ),
  • temperatura,
  • wartość szczytowa ( max.,min. ),
  • wartość względna, 0 - 2000 mT dla DC, 0-50 mT dla AC
 • Ilość zakresów 3
 • Przełączanie zakresów ręczne lub automatyczne
 • Rozdzielczość pomiaru 1 T
 • Dokładność pomiaru DC: ( 0,5 % + 2 jednostki ), AC: ( 1,5 % + 3 jednostki )
 • Sonda trójosiowa, średnica - 7,0 mm
 • Zależność temperaturowa wyniku 0,2 % / OC w zakresie 0 OC do + 50 OC ( 0,02 % / OC z temperaturową korekcją sondy)
 • Wyświetlacz LCD, graficzny
 • Jednostki pomiarowe Gs, mT, kA/m, OC
 • Zakres pomiaru temperatury 0 OC do + 50 OC
 • Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1 OC
 • Wyjście analogowe Napięciowe, przed detekcją, proporcjonalne do wartości indukcji magnetycznej ( tylko dla trybu AC)
 • Wyjście cyfrowe RS 232 C, dwukierunkowe, z izolacją optyczną
 • Dynamiczna korekcja sondy linearyzacja przebiegu Usygn = f(B)
 • Temperaturowa korekcja sondy linearyzacja przebiegu Usygn. = f(T)
 • Zasilanie 6 V (4 x 1,5 V AA )
 • Masa 0,45 kg

Cechy dodatkowe (model standardowy):

 • tryb pracy oszczędny z wybieranym czasem wyłączenia miernika,
 • wyświetlanie komunikatu o wyczerpaniu baterii,
 • możliwość włączenia dodatkowych filtrów cyfrowych zarówno w mierniku jak i w programie MagPro,
 • funkcja alarm włączająca sygnalizację dźwiękową po przekroczeniu zadanej górnej i dolnej granicy indukcji,
 • możliwość wyboru jednego z czterech języków do komunikacji z teslametrem
 • zdalne sterowanie miernikiem z PC poprzez port

Wyposażenie:

Sonda trójosiowa standardowa typ HS-3D
Wnęka zerująca tłumienie zewnętrznego pola magnetycznego – 30 dB (dla indukcji magnetycznej do 30 mT)
Futerał  
Walizka przeciwudarowa*  
Kabel przedłużający do sondy* 1 mb lub wg specyfikacji (3 mb maksymalnie)
Zasilacz sieciowy * stabilizowany,9 V/100 mA
Sondy dodatkowe * wg specyfikacji klienta
Świadectwo wzorcowania * do zbierania danych na PC, ich analizy i prezentacji graficznej w funkcji czasu oraz sterowania funkcjami miernika z klawiatury PC,
Software MagPro, ver. 25.3.10  

* - wyposażenie dodatkowe

ZałącznikWielkość
pl_rx25.pdf532.5 KB