Strona w przebudowie..

Wilgotnościomierz mikrofalowy RX - 95

Zestaw mikrofalowy do pomiaru wilgotności materiałów sypkich, typ RX-95

System działa w oparciu o absorpcję energii mikrofalowej przez cząsteczki wody zawarte w
prześwietlanym materiale. Jest to bezstykowa, nieniszcząca metoda natychmiastowego pomiaru zawartości wody – stosowana do materiałów takich jak węgiel, mąka, zboże, cement, nasiona, cukier itp. Dzięki dużej czułości pomiaru (rozdzielczość większa niż 0,01 % zawartości wagowej wody), krótkim czasie pomiaru (około 5 razy/sek.) i powtarzalności pomiaru – system nadaje się do ciągłego pomiaru wilgotności materiałów np. na taśmociągach i jej rejestracji na PC lub za pomocą pętli prądowej 4-20 mA.

Metoda jest bezpieczna w stosowaniu, ponieważ natężenie wiązki mikrofalowej jest kilkakrotnie niższe od dopuszczalnych norm. Zestaw pomiarowy składa się z nadajnika i odbiornika mikrofalowego, bloku elektronicznego do analizy sygnału oraz programu na PC do rejestracji, obróbki i archiwizacji danych pomiarowych oraz kalibracji systemu.

Cechy charakterystyczne:

  • Bezpośredni, bezstykowy pomiar wilgotności materiału na przenośniku taśmowym;
  • Brak kontaktu mechanicznego z transportowanym materiałem i brak ruchomych części mechanicznych;
  • Wyniki pomiaru nie zależą od pionowego rozkładu wilgoci w materiale;
  • Automatyczne wyłączanie pomiaru gdy taśma jest pusta;
  • Szybka i łatwa instalacja;
  • Prosta kalibracja systemu i jej zmiany za pomocą PC-ta.

Podstawowe dane techniczne:

Częstotliwość pracy pasmo X lub inne, dostosowane do
konkretnych zastosowań
Moc mikrofal  2 mW – 10 mW
Metoda pomiaru  mikrofalowy układ transmisyjny z sygnałem
pomiarowym na fali nośnej i detekcją
kwadraturową
Źródło mikrofal  tranzystor GaAs FET
Częstość modulacji  pasmo audio
Zakres pomiaru wilgotności  0 – 20 % wagowo
Rozdzielczość pomiaru  lepsza od 0,01 %
Czas reakcji  200 ms
 Zakresy pomiarowe  3 – przełączane automatycznie
Port wyjściowy szeregowy (RS 232) z izolacją optyczną i pętla
prądowa 4 – 20 mA
Zasilanie szeregowy (RS 232) z izolacją optyczną i pętla
prądowa 4 – 20 mA
 Masa systemu wraz z elektroniką  1,8 kg
Pomiar temperatury materiału zdalny, pirometryczny z rozdzielczością 0,1oC
i ew. korekcją temperaturową wyniku (opcja).

U w a g a :
Istnieje możliwość dostosowania systemu do specyficznych wymagań klienta wraz z modyfikacją oprogramowania na PC, a także zdalną transmisją wyników ( poprzez internet lub drogą radiową )

ZałącznikWielkość
pl_rx95.pdf130.93 KB