Strona w przebudowie..

Produkty

Wilgotnościomierz mikrofalowy RX - 95

Zestaw mikrofalowy do pomiaru wilgotności materiałów sypkich, typ RX-95

System działa w oparciu o absorpcję energii mikrofalowej przez cząsteczki wody zawarte w
prześwietlanym materiale. Jest to bezstykowa, nieniszcząca metoda natychmiastowego pomiaru zawartości wody – stosowana do materiałów takich jak węgiel, mąka, zboże, cement, nasiona, cukier itp. Dzięki dużej czułości pomiaru (rozdzielczość większa niż 0,01 % zawartości wagowej wody), krótkim czasie pomiaru (około 5 razy/sek.) i powtarzalności pomiaru – system nadaje się do ciągłego pomiaru wilgotności materiałów np. na taśmociągach i jej rejestracji na PC lub za pomocą pętli prądowej 4-20 mA.

Teslametr RX - 25

Wektorowy teslametr hallotronowy typ RX-25b

Przyrząd mierzy indukcję pola magnetycznego jednocześnie wzdłuż trzech wzajemnie
prostopadłych osi. Wynik pomiaru przedstawia wartość pola wzdłuż dowolnej z tych osi, a także moduł wektora indukcji B.

Teslametr może mierzyć zarówno składową stałą (DC) jak i zmienną (AC) pola magnetycznego o częstotliwości 20 Hz - 20 kHz. Teslametr jest wyposażony w port szeregowy RS 232 oraz – w trybie pomiaru AC - wyjście analogowe napięcia, proporcjonalne do mierzonego pola. Jako czujniki pomiarowe wykorzystano wysokiej jakości miniaturowe hallotrony wykonane w technologii GaAs.

Teslametr RX - 213

Wektorowy teslametr hallotronowy typ RX-213

Teslametr RX-213 jest przenośnym, hallotronowym miernikiem pola magnetycznego , mierzącym jednocześnie - wzdłuż trzech wzajemnie prostopadłych osi - zarówno składową stałą (DC) jak i składową zmienną pola (AC) o częstotliwości 20 Hz - 20 kHz.Ta druga wielkość jest mierzona jako wartość skuteczna pola magnetycznego (tzw. true RMS), niezależnie od zmian pola w funkcji czasu.

Teslametr RX - 21b

Teslametr hallotronowy typ RX-21b

Teslametr RX-21 jest przenośnym, hallotronowym miernikiem pola magnetycznego,mierzącym zarówno składową stałą (DC) jak i składową zmienną (AC) pola. Ta druga wielkość jest mierzona w zakresie częstości 20 Hz - 25 kHz jako wartość skuteczna pola magnetycznego (tzw. true RMS), niezależnie od zmian pola w funkcji czasu. Zakres pracy miernika zawiera się w granicach 0 - 3000 mT, przełączanych ręcznie lub automatycznie.

Teslametr RX - 32

Przyrząd jest przeznaczony do pracy jako instrument badawczy lub serwisowy charakteryzujący się bardzo wysoką precyzją pomiaru pola magnetycznego. Dzięki działaniu w oparciu o zasadę jądrowego rezonansu magnetycznego (Nuclear Magnetic Resonance - NMR) jest przyrządem kwantowym którego wskazania nie zależą od czynników zewnętrznych takich jak temperatura, ciśnienie, efekty starzeniowe itp.