Strona w przebudowie..

Teslametr RX - 32

Przyrząd jest przeznaczony do pracy jako instrument badawczy lub serwisowy charakteryzujący się bardzo wysoką precyzją pomiaru pola magnetycznego. Dzięki działaniu w oparciu o zasadę jądrowego rezonansu magnetycznego (Nuclear Magnetic Resonance - NMR) jest przyrządem kwantowym którego wskazania nie zależą od czynników zewnętrznych takich jak temperatura, ciśnienie, efekty starzeniowe itp.

Dzięki dużej rozdzielczości pomiaru i powtarzalności przyrząd szczególnie nadaje się do testowania i kalibracji innych mierników pola magnetycznego takich jak teslametry hallotronowe, fluksowe i oparte o inne efekty fizyczne.

Przyrząd łączy prostotę działania, pełną automatykę śledzenia i szukania pola magnetycznego oraz szeroki zakres pomiaru. Teslametr typu 20 NMR w odróżnienniu od innych przyrządów tego typu produkowanych na świecie nie wykorzystuje zewnętrznej modulacji pola magnetycznego do jego pomiaru.